لامپ LED

پنل گرد
پنل مستطیل
استوانه ای

 


 

حبابی
هالوژنی
فیلامنتی

 


 

مهتابی
رنگی
اشکی